Babeș-Bolyai University is committed to support sustainable development through all its actions and policies, with a view of reducing human impact on the environment and of educating the future generation in the spirit of "going green".

UBB has adopted on 31st October 2016 Decision no. 21036 which stipulates that the University undertakes concrete steps towards implementing an energy (both electricity and gas) and water conservation programme, a waste management programme (including recycling, but also handling of toxic waste, composting and used electrical equipment), a transportation policy, alongside an ecological education programme. The programme aims to involve mainly the students of the university; on the one hand, to increase their awareness of ecological issues, while on the other to support the activities and events initiated by students that address sustainability.

RADON PROJECT
The project is carried out by the "Constantin Cosma" Radon Research and Testing Laboratory. The project will monitor the radon level in UBB's buildings, with the aim of optimising the health of and the quality of the work environment for UBB's employees and students (in order to understand the role of radon in health, please refer to WHO).
Universitatea Babeș-Bolyai sprijină dezvoltarea durabilă prin toate acțiunile și politicile sale, cu scopul reducerii impactului antropic asupra mediului înconjurător și educării generației viitoare în spiritul protejării mediului.


UBB a adoptat la 31 octombrie 2016 Decizia nr. 21036 ce prevede faptul că Universitatea va desfășura acțiuni concrete pentru a implementa un program de conservare a energiei (atât electricitate cât și gaz), un program de management al deșeurilor (incluzând reciclare, precum și deșeuri toxice, biomasă vegetală și echipamente electrice uzate), o politică privind transportul, împreună cu un program de educație ecologică. Acest program se adresează în primul rând studenților universității, propunându-și pe de o parte, să le sporească gradul de conștientizare a aspectelor privind sustenabilitatea, iar pe de altă parte, să susțină activități și evenimente inițiate de studenți ce abordează tematici ecologice.

PROIECTUL RADON
Proiectul este derulat de Laboratorul de cercetare – Încercări Radon "Constantin Cosma". În cadrul acestui proiect se va monitoriza nivelul de radon în clădirile UBB, cu scopul de a optimiza sănătatea și calitatea mediului de lucru pentru angajații și studenții UBB (pentru a înțelege rolul radonului în sănătate vezi OMS).

UBB GREEN IMPLEMENTARE

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
 1. Campanii periodice la nivelul facultății în colaborare cu organizațiile studențești pentru recuperarea deșeurilor
 2. Gestionarea substanțelor chimice și a deseurilor conform normelor in vigoare (modernizarea magaziei de chimicale)
 3. Introducerea în planul de învățământ a unor cursuri legate de probleme de protectia mediului cum ar fi:
  1. Green chemistry
  2. Gestionarea deseurilor periculoase
  3. Poluanți industriali
 4. Facultatea derulează un proiect de cercetare cu tematici care se încadrează în programul UBB Goes Green, pe tema energiilor curate, biotechnologii, biomateriale, materiale avansate etc.
 5. Conform unor hotărâri luate in CA al Facultății, se opresc și se scot din rețeaua electrică toate echipamentele și calculatoarele atunci când nu sunt folosite (noaptea, în zilele libere, weekenduri).
 6. Site-ul facultății va conține un button verde pentru a semnala toate activitatile legate de programul UBB Goes Green.

Facultatea de Stiințe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Stiințe Economice și Gestiunea Afacerilor
 1. Crearea unei pagini web dedicate sustenabilității în cadrul FSEGA (la începutul anului 2017), incluzând descrieri ale politicilor de sustenabilitate aplicate de FSEGA: aspecte economice, ecologice, sociale și privind implicarea studenților (vezi: http://econ.ubbcluj.ro/sustenabilitate/)
 2. Realizarea unui sistem de avertizare ecologică unitar, în toate birourile și sălile de curs/seminar/laborator din FSEGA, privitor la economisirea energiei electrice. Astfel, în fiecare spațiu al FSEGA, în proximitatea întrerupătoarelor electrice, se regăsește câte un anunț (”sticker”) prietenos, bilingv (română și engleză), imposibil de ratat cu privirea, care îndeamnă astfel: „La ieșirea din sală vă rugăm să stingeți lumina”.
 3. Adoptarea unei politici de reducere a consumului de hârtie la nivelul acțiunilor administrative și nu numai (exemple: modificare procedurilor privind elaborarea planurilor de învățământ, redactarea fișelor disciplinelor, finalizarea studiilor ș.a. astfel încât să fie redus la minim consumul de hârtie; afișarea și editarea orarului facultății exclusiv în format electronic; încheierea mesajelor din partea managementului facultății către personal cu textul „Save paper - think before you print” etc.)
 4. Organizarea de sesiuni de cursuri practice de prim-ajutor (până în prezent: noiembrie, respectiv decembrie 2017) pentru cadrele didactice și personalul administrativ al FSEGA.