Organizații studențești

Organizații studențești care abordează teme legate de sustenabilitate, dezvoltare durabilă și mediu

 

Organizația studenților pentru natură – OSPN

 

Organizaţia Studenţilor pentru Natură a luat naştere în 27 martie 2007, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, ca urmare a nevoii studenţilor de a lua atitudine în problemă majoră a secolului: poluarea mediului. Din momentul înfiinţării şi până în prezent, organizaţia a desfăşurat proiecte şi activităţi specifice, cum ar fi: SciFest Cluj-Napoca, un festival de popularizare a științei, Simpozionul International Young Researchers in BioSciences, EcoDays, proiect dedicat informării cetățenilor cu privire la problemele de mediu și modul de remediere al acestora, NightCademy, Cercurile Științifice de marți etc. În prezent, OSpN are un număr aproximativ de 110 voluntari activi care activează în cele 4 departamente ale organizației: Resurse Umane, Imagine, Proiecte și Științific-Educațional.

 

Organizația Europeană a Tinerilor Geografi – EGEA

 

EGEA Cluj-Napoca este entitatea din centrul universitar Cluj-Napoca a Organizației Europene a Tinerilor Geografi și însumează în prezent 100 de membri, dintre care 70 activi Membră în Uniunea Studenților din România, scopul principal al EGEA Cluj-Napoca este de a reprezenta interesele comune ale studenților din Facultatea de Geografie, din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și de a stimula implicarea acestora in diferite proiecte pe teme geografice, și nu numai. Astăzi, Asociația EGEA Cluj-Napoca, reprezintă un punct de interferență între studenții Facultății de Geografie și toate entitățile EGEA din Europa cu rolul de a favoriza schimburile culturale de experiență între acestea.

 

   

 

Asociația Envirostudents – ESA

Asociația EnviroStudents, pe scurt ESA, înființată în septembrie 2019, este o organizație non-guvernamentală, constituită la nivel de Facultate cu scopul reprezentării drepturilor și intereselor studenților Facultății de Știința și Ingineria Mediului. Voluntarii ESA participă la activități de socializare, de conștientizare și de ocrotire a mediului înconjurător.

   

 

Organizația studenților pentru Turismul Românesc – OST

 

Organizația Studenților pentru Turismul Românesc (OST) este o organizație nonguvernamentală și nonprofit, care a fost înființată la începutul anului 2007, prin ambiția și dorința studenților Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția ECTS (Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor). Dorința acestor studenți este, ca prin această organizație și proiectele implementate să creeze un mediu în care pasiunea lor comună, turismul, să poată fi pusă în practică. Principalul scop al înființării acestei organizații a fost dorința de a valorifica turismul, un element specific de descoperit în perioada vârstei adolescentine. Putem spune ca noi, OST-iștii avem în comun iubirea față de țara noastră, de valorile, cultura, peisajele și de diversitatea de care dispune aceasta. Misiunea organizației este ca printr-o echipă unită și dornică de afirmare, să realizeze proiecte în domeniul turismului, lăsând moștenire un brand respectat, totul prin îmbinarea utilului cu plăcutul.