Licență

Programe universitare legate de mediu și sustenabilitate la nivel licență în anul universitar 2022/2023

 

Facultatea Specializarea Linia de studiu Link
Facultatea de Chimie și Inginerie chimică Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului Română Link
Facultatea de Biologie și Geologie Ecologie și protecția mediului Germană Link
Facultatea de Biologie și Geologie Ecologie și protecția mediului Maghiară Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Ingineria mediului Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Știința mediului Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Știința mediului Maghiară Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Management și audit de mediu Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologie Română Link
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Economie agroalimentară și a mediului Română Link