Masterat

Programe universitare legate de mediu și sustenabilitate la nivel master:

Facultatea Specializarea Linia de studiu Link
Facultatea de Chimie și Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecția mediului Română Link
Facultatea de Biologie și Geologie Ecologie culturală Română Link
Facultatea de Biologie și Geologie Ecologie sistematică și conservare Română Link
Facultatea de Biologie și Geologie Ecologie terestră și acvatică Maghiară Link
Facultatea de Biologie și Geologie Managementul ariilor protejate și al resurselor locale Română Link
Facultatea de Geografie Ecoturism și dezvoltare durabilă Maghiară Link
Facultatea de Geografie Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Calitatea mediului și surse energetice Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Evaluarea riscului și securitatea mediului Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Gestiunea și protecția mediului Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului Engleză Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Ingineria valorificării deșeurilor Română Link
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Managementul dezastrelor Română Link
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Dezvoltare regională durabilă Română Link
Facultatea de Studii Europene Evaluarea dezvoltării regionale Română Link