Evaluarea nivelului competențelor personalului angajat, privind dezvoltarea durabilă

A fost aprobat de CEAC UBB procedura operațională privind Evaluarea nivelului competențelor personalului angajat, privind dezvoltarea durabilă.